Pokaż/Ukryj opcje strony

Na początek

 • Niepewność i ryzyko a gospodarowanie 14.09.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Wielokrotnie podejmowane wysiłki na rzecz wykreowania świata bez niepewności i ryzyka, w ramach luźnej refleksji filozoficznej lub w ścisłej formie naukowego modelu, zawsze miały podobny finał. Wizje te ostatecznie albo przybierały postać zbioru formalizmów i symboli, spójnych pod względem logicznym, ale niemających odniesienia do czegokolwiek rzeczywistego, albo też – gdy faktycznie próbowano osadzić takie wyobrażenia w prawdziwym świecie – szybko okazywały się kłębowiskiem absurdów i mnożących się sprzeczności.

 • Ekonomia a przewidywanie 10.09.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Możliwość dowiedzenia się, co nas czeka w przyszłości, jest bardzo kusząca. Gdyby kryło się w niej jakieś niebezpieczeństwo, można by spróbować mu zapobiec albo przynajmniej przygotować się na nie. Jeśliby zaś przyszłość okazała się pomyślna, oczekiwałoby się jej w spokoju. W każdym przypadku, umiejętność przewidywania zmniejsza niepewność i ryzyko związane z przyszłością. Dotyczy to również zjawisk gospodarczych.

 • Spekulacja i arbitraż a system cen 02.07.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Zarabianie pieniędzy wyłącznie dzięki kupowaniu i sprzedawaniu aktywów nie cieszy się poza światem finansów najlepszą renomą. Jednak spekulacja i arbitraż odgrywają w gospodarce niezwykle istotną rolę.

 • Ekonomia a ochrona środowiska 29.06.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Ochrona środowiska wywołuje wiele sporów: niektórzy uznają człowieka za rodzaj wirusa na ziemi i chcieliby ograniczyć działalność gospodarczą, inni podają przykłady niewykorzystanych bogactw planety i ogromnych możliwości rozwoju. W jaki sposób ekonomia rozstrzyga te konflikty i jaką rolę w dbaniu o przyrodę odgrywa własność?

 • Użyteczność w wymianie a preferencje 25.06.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Preferencje uczestników wymiany to podstawa kształtowania się cen – nie są więc one ustalane tylko przez wytwórców. Obie strony muszą chcieć dokonać transakcji, zatem obie muszą oczekiwać, że na niej zyskają. Ceny to zjawisko zależne od współgrania upodobań wszystkich stron wymiany.

 • Czynniki ryzyka i niepewności 22.06.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Niejasność przyszłości w formie ryzyka i rynkowej niepewności to konieczny składnik gospodarki. Wywodzi się z nieprzewidywalności działań człowieka i ludzkiej kreatywności. Chociaż nie daje się wyeliminować, możliwa jest identyfikacja czynników, które wpływają na jej poziom i zakres: mowa o aktywności gospodarczej państwa oraz instytucjach i wzorcach kooperacji spontanicznie ukształtowanych w ramach systemu rynkowego.

 • Dwuosobowy model wymiany 18.06.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Model rynku dwóch osób jest bardzo przydatną i realistyczną metodą ilustrowania wielu zjawisk ekonomicznych. Prawa, które pozwala opisać, dotyczą nie tylko zdarzeń zachodzących pomiędzy dwiema jednostkami, ale także w bardziej skomplikowanych strukturach społecznych.

 • Sprawiedliwość a efektywność ekonomiczna 14.06.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Wielu polityków i ludzi nauki uważa, że sprawiedliwość stoi w sprzeczności z efektywnością gospodarczą, a utrzymanie praworządności wymaga nie tylko sprawnej władzy sądowniczej, ale również państwowej interwencji na rynku. Jak efektywność i sprawiedliwość tłumaczy ekonomia?

 • Ryzyko w bankach 11.06.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  W systemie gospodarczym banki komercyjne tradycyjnie spełniają dwie role, które wyróżniają je na tle innych podmiotów: są pośrednikami (pomiędzy posiadającymi oszczędności a potrzebującymi kapitału) oraz zapewniają płynność finansową swoim klientom. Dlatego, chociaż niepewność i ryzyko idą w parze z każdym rodzajem działalności gospodarczej, banki muszą mierzyć się z zagrożeniami nietypowymi dla pozostałych przedsiębiorców – z niebezpieczeństwami, które wynikają bezpośrednio ze sprawowanych przez nie funkcji.

 • Rola kontraktów i własności w gospodarce 08.06.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Społeczeństwo oparte na dobrowolnej, kontraktowej wymianie własności stanowi system swobodnej współpracy i pokojowych stosunków między ludźmi. Po stronie przeciwnej znajduje się porządek hegemoniczny, który arbitralnie ustanawia prawa i obowiązki innych – poddanych, a tym samym wprowadza relacje bazujące na agresji i przewadze jednej ze skonfliktowanych, siłą rzeczy, stron.