Pokaż/Ukryj opcje strony

Na początek

 • Prawo malejących przychodów 19.10.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Chcąc wytworzyć dobro konsumpcyjne, człowiek musi wykorzystać rzadkie komplementarne czynniki produkcji. Czynniki komplementarne to takie, które wzajemnie się dopełniają, czyli muszą zostać razem wykorzystane w procesie produkcji – nie można ich sobą zastąpić.

 • Pojęcie wolności i swobód gospodarczych a dobrobyt 15.10.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Pojęcie wzajemnej relacji dobrobytu i wolności oraz swobód gospodarczych jest jednym z najbardziej palących zagadnień ekonomicznych.Według najkrótszej definicji wolność to swobodny wybór celów i środków działania.

 • Wymiana wieloosobowa 12.10.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  We współczesnym społeczeństwie zachodzą liczne wymiany wieloosobowe. Dzięki nim rację bytu uzyskują złożone struktury ekonomiczne pozwalające na precyzyjną dystrybucję dóbr w całej zbiorowości. Wymiany wieloosobowe stanowią kwintesencję skoordynowanego podziału pracy – kluczowego warunku istnienia naszej cywilizacji, na którym zyskuje produktywność całego rynku.

 • Ubezpieczenie jako forma oszczędności 08.10.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Ubezpieczenia pełnią przede wszystkim funkcję ochronno-kompensacyjną. W przypadku urzeczywistnienia się okoliczności przewidzianych w umowie ubezpieczeniowej (kradzież, pożar, choroba itp.) ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić wobec swojego klienta określone świadczenie finansowe. W ten sposób wysoka niepewna strata, na jaką ów klient jest narażony, zostaje zastąpiona przez relatywnie niską składkę ubezpieczeniową.

 • Czynniki produkcji 05.10.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Niektóre dobra służą bezpośredniemu zaspokojeniu bieżących potrzeb człowieka. Wiele jest jednak takich, które po odpowiednim przekształceniu służyć będą zaspokojeniu potrzeb dopiero w przyszłości. Te dobra to dobra produkcyjne. Sam proces produkcji nie służy stworzeniu czegoś nowego, lecz takiemu przekształceniu dostępnych zasobów, aby nadawały się one do zaspokojenia potrzeb (stały się dobrami konsumpcyjnymi).

 • Ekonomia a inne nauki 01.10.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Zakres zagadnień poruszanych przez ekonomię jest tak duży, że nieustannie wchodzi ona w kontakt z innymi naukami. Spotkania te mogą mieć bardzo różny przebieg.

 • Malejąca użyteczność marginalna 28.09.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Przez długi czas teoria ekonomii nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie, dlaczego niezbędna człowiekowi do życia woda jest tak tania, a diamenty, bez których ludzie mogą się obejść, drogie. Ten paradoks wody i diamentu (paradoks wartości) został rozwiązany dopiero w latach siedemdziesiątych XIX wieku, kiedy to w dziedzinie teorii ekonomii nastąpił przewrót, znany pod nazwą rewolucji marginalistycznej.

 • Akcje 24.09.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Akcje to jedne z najważniejszych instrumentów finansowych we współczesnej gospodarce. Przyjrzymy się, czym dokładnie są, jakie mają zalety, wady i jaką rolę pełnią w finansowaniu przedsiębiorstw.

 • Demokracja a gospodarka 21.09.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Na początku XXI wieku niemal wszystkie kraje na świecie określają się jako demokratyczne, istnieją jednak między nimi ogromne różnice w rozwoju gospodarczym i jakości życia obywateli. W XIX wieku żadnego państwa nie mogliśmy nazwać demokratycznym w dzisiejszym rozumieniu, lecz postęp gospodarczy w krajach objętych rewolucją przemysłową był niesłychanie szybki. Jak ustrój wpływa na gospodarowanie?

 • Rola warunków w wymianie 17.09.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Każdy człowiek ma możliwość modyfikacji ceny w wymianie. Jeśli cena towaru mu nie odpowiada, może zrezygnować z zakupu lub przekonać sprzedawcę, że bez obniżki straci klienta. Decyzja o niepodjęciu transakcji zależy nie tyle od fizycznych właściwości towaru, co od subiektywnych przekonań o pożytku, jaki przyniesie stronom wymiany. A skoro cena łączy się z naszymi wyobrażeniami o towarze, to kluczowy na nią wpływ mają sugestia, siła przekonywania i okoliczności zakupu, nie zaś tylko suche dane techniczne.