Pokaż/Ukryj opcje strony

Na początek

 • Przymusowe ubezpieczenia a redystrybucja 23.11.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Co ma wspólnego redystrybucja dochodów, czyli ich wtórny podział dokonywany za pośrednictwem państwa, z ubezpieczeniami służącymi łagodzeniu negatywnych następstw zdarzeń losowych? Z klasycznymi, rynkowymi ubezpieczeniami – nic. Natomiast z ich przymusowymi odpowiednikami – więcej niż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać.

 • Policja i sądownictwo 19.11.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Policja i sądownictwo to elementy ładu społecznego niezbędne dla porządku i postępu gospodarczego każdego państwa. Aby społeczeństwa rozwijały się i bogaciły, konieczne jest bowiem rozwiązywanie konfliktów, które wynikają z subiektywnych różnic opinii ludzkich i obiektywnie występującej rzadkości dóbr.

 • Wycena akcji 16.11.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Wycena akcji pełni istotną rolę w funkcjonowaniu rynku kapitałowego. Interesuje też wielu inwestorów giełdowych. Przedstawimy ogólne zasady wyceniania spółek akcyjnych.

 • Armia państwowa a obrona narodowa 12.11.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Podręcznikowy przykład dobra publicznego to obrona narodowa. Skutecznie dostarczana chroni wszystkich mieszkańców danego państwa przed zewnętrznym najazdem. Nie sposób wyobrazić sobie układu, w którym obrona narodowa jest w stanie wyłączyć z korzystania ze swoich usług niektórych konsumentów. Co więcej, system obrony narodowej ma zerowy koszt krańcowy względem kolejnych odbiorców – dodatkowi osadnicy nie zwiększają bowiem kosztów jego utrzymania.

 • Monopol legislacyjny 09.11.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Jeden z największych teoretyków socjologii, Max Weber, określał państwo jako instytucję, która dysponuje monopolem na stosowanie przemocy na danym terytorium. Nawet przemoc w wypadku samoobrony musi być usankcjonowana prawem przez nie stanowionym. Jest to bezpośrednio związane z uznawaną przez wielu politologów i teoretyków prawa koniecznością istnienia ostatecznej instancji rozwiązującej konflikty na danym terenie. Aby taką instancją mogły być sądy, muszą one dysponować jednolitym zestawem zasad, wspólną dla wszystkich obywateli legislacją.

 • Polityka infrastrukturalna 05.11.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Polityka infrastrukturalna to jedno z tych zadań państwa, które realizowane jest w większym lub mniejszym stopniu praktycznie wszędzie na świecie. Dotyczy ona m.in. budowania dróg i linii kolejowych, zarządzania zbiornikami wodnymi, gospodarki odpadami, zapewniania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz dbania o jakość wód i powietrza.

 • Wskaźniki wolności gospodarczej 02.11.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Wskaźniki wolności gospodarczej są próbą opisu i pomiaru podstawowych instytucji rynkowych, takich jak pieniądz, prawa własności czy handel, w poszczególnych krajach. Przypisana każdemu państwu liczbowa ocena pozwala porównywać poziom wolności gospodarczej między różnymi krajami oraz śledzić zmiany w czasie.

 • Publiczna służba zdrowia 29.10.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Publiczna służba zdrowia stanowi próbę rozwiązania jednego z elementarnych problemów ekonomicznych, które dotykają bezpośrednio wszystkich – jak zaspokoić ludzką potrzebę dbania o zdrowie. Co więcej, ze względu na charakter dobra, jakim jest opieka zdrowotna, można mówić o pewnym stopniu jego publiczności w sensie ekonomicznym. Poziom zdrowia obywateli danego państwa generuje bowiem znaczne efekty zewnętrzne – pozytywne w przypadku osób zdrowych i negatywne w przypadku chorych.

 • Czy ekonomia może być i czy jest nauką wolną od wartościowania? 26.10.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Powszechnie uważa się, że nie wolno wykorzystywać teorii i metod naukowych do rozstrzygania kwestii o charakterze światopoglądowym, a więc związanych z etyczną i polityczną oceną osób, czynów i stanów rzeczy. Owo przekonanie wynika stąd, że nauka zajmuje się tym, jaki świat jest, moralność zaś i polityka – tym, jaki świat powinien być.

 • Szkolnictwo państwowe 22.10.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  W świecie, w którym coraz większe znaczenie odgrywa „gospodarka oparta na wiedzy", wykształcenie ludności stało się dla państwa jednym z celów priorytetowych. Można starać się go osiągnąć na wiele sposobów, jednak często wybiera się państwowe szkolnictwo.