Pokaż/Ukryj opcje strony

Na początek

 • Współczesne spory dotyczące wolności i własności prywatnej 15.02.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Współczesne źródła sporów o wolność i własność sprowadzają się do odpowiedzi na pytanie, jakie są granice swobodnego działania człowieka w społeczeństwie, jakie dobra i w jaki sposób produkować oraz jak dokonywać ich dystrybucji między ludźmi.

 • Czynniki kształtujące podaż 08.02.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Wybory produkcyjne wytwórców są ograniczone przez wiele aspektów zarówno natury czysto ekonomicznej, jak i fizycznej (technologicznej). Podstawowa restrykcja fizyczna to rzadkość dóbr oraz technologiczne ograniczenie proporcji czynników produkcji.

 • Ceny minimalne 25.01.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Mechanizm cenowy reguluje m.in. problem niedoborów i nadwyżek. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach ceny rosną i zachęcają producentów do dostarczania konsumentom towarów. W innych maleją, powodując, że zyski spadają, i na rynku utrzymać się może tylko część wytwórców – ci, którzy pomimo spadku ceny są w stanie przyciągnąć konsumentów skłonnych do zakupu. Jeżeli urzędnicy państwowi uznają, że niejeden producent na tym traci, co może wywołać niepożądane skutki społeczne, ustala się cenę minimalną, poniżej której handel staje się nielegalny.

 • Dobra substytucyjne i komplementarne 18.01.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Rynkowe ceny dóbr podlegają nieustannym wahaniom. Bliższa analiza tych oscylacji pokazuje, że zmiany cen na jednym rynku pozostają w związku ze zmianami warunków na innych.

 • Obligacje 12.01.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Obligacje to drugie obok akcji najpopularniejsze na świecie papiery wartościowe. Omówimy ich działanie oraz zastosowanie zarówno z perspektywy spółki emitującej, jak i inwestora rozważającego nabycie tych instrumentów finansowych.

 • Ceny maksymalne 07.01.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Ceny rynkowe pełnią wiele funkcji, umożliwiając taką alokację środków produkcji, aby jak najlepiej realizować potrzeby konsumentów. Między innymi regulują niedobory i nadwyżki. Czasem jednak urzędnicy państwowi uznają, że pewne stawki są zbyt wysokie. Chcąc przeciwdziałać niebotycznym cenom mieszkań czy energii, wykorzystują jedno z narzędzi interwencji państwowej w gospodarkę, czyli ustanawiają ceny maksymalne, powyżej których handel jest nielegalny.

 • Wymiana barterowa a pieniężna 21.12.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Pieniądz umożliwił wytworzenie się złożonych form współczesnej gospodarki. Bez niego bylibyśmy skazani na żmudne poszukiwanie bezpośrednio zgodnych potrzeb nabywców i oferentów. Co więcej, przedsiębiorcy i konsumenci nie mogliby obliczyć opłacalności swoich codziennych i długofalowych decyzji. Pojawienie się pieniądza umożliwiło więc powstanie nowoczesnej gospodarki i rozwój ludzkiej cywilizacji.

 • Jaki jest związek między ekonomią a polityką? 14.12.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Gospodarka stanowi jedną z najważniejszych sfer życia społecznego. Większość ludzi dzieli swój czas na pracę zawodową, a więc wytwarzanie różnego typu dóbr i usług, oraz życie domowe polegające w dużej mierze na konsumowaniu produktów wytworzonych przez innych. Trudno się zatem dziwić, że gospodarka jest przedmiotem zainteresowania nie tylko ekonomii, ale i polityki.

 • Krzywa możliwości produkcyjnych 07.12.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Podaż czynników produkcji, którymi dysponuje człowiek, jest ograniczona. W konsekwencji ograniczona jest również podaż dóbr konsumpcyjnych, jakie da się przy wykorzystaniu tych czynników wytworzyć.

 • Wolność gospodarcza a marka narodowa i wskaźniki korupcji 30.11.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Na świecie jest wiele krajów, które kojarzą się z pozytywnymi cechami ich mieszkańców lub pochodzących stamtąd produktów. Mówi się np.: niemiecka solidność, szwajcarska precyzja, francuska elegancja, amerykańska przedsiębiorczość, japońska miniaturyzacja. Jednocześnie administracja takich państw uchodzi za uczciwą i nieprzekupną. Co wpływa na wizerunek kraju i poziom korupcji?