Pokaż/Ukryj opcje strony

Na początek

 • Pieniądze to nie wszystko 22.02.2012

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Większe pieniądze zwykle nie powodują lepszej pracy - twierdzi Daniel H. Pink, były doradca Ala Gora, w książce "Drive". Kompletnie nowe spojrzenie na motywacje. To w stoi w sprzeczności z praktyką zarządzania w większości firm w rozwiniętych krajach świata.

 • Środowisko i poziom życia 27.04.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Odczuwając dyskomfort, człowiek podejmuje się działania, którego celem jest usunięcie tej niewygody przez odpowiednie przekształcenie materii ożywionej bądź nieożywionej. Innymi słowy, dokonuje on takich zmian w otoczeniu, które skutkują podniesieniem standardu życia.

 • Regulacja rynków wrażliwych 19.04.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Istnieje wiele gałęzi gospodarki, w których decyzja o podjęciu działalności zależy od spełnienia pewnych warunków lub woli urzędników. Specyficzne organy, kierując się szczególnym interesem państwowym oraz dobrem konsumentów, wydają różnego rodzaju koncesje, zezwolenia i licencje uprawniające do produkcji, handlu lub świadczenia usług.

 • Czynniki kształtujące popyt 12.04.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Wybory kupujących są kwestią dla ekonomii trudną. Zależą od osobistych, subiektywnych preferencji, których nie sposób zbadać empirycznie przed podjęciem decyzji o zakupie. Znajdują się na styku materialnej rzeczywistości i wewnętrznego życia umysłu. Dlatego ekonomia może o nich mówić tylko w kategoriach zademonstrowanego wyboru pomiędzy tymi dobrami, które chcemy uzyskać, a tymi, które poświęcamy. Wychodząc z tego, przyjrzyjmy się prawom kształtującym popyt.

 • Wiedza a ryzyko 05.04.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Zanim człowiek podejmie się działania, musi posiadać wiedzę o tym, w jaki sposób wykorzystać zasoby, aby osiągnąć obrany przez siebie cel. Orientacja jest zatem warunkiem wstępnym aktywności człowieka. Nie oznacza to jednak, że nie popełnia on błędów. Czasem bowiem wiedza, którą się kierował, okazuje się mylna, przez co nie udaje mu się osiągnąć wytyczonego celu.

 • Psychologia a podejście do ryzyka 29.03.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Przez długi czas przedstawiciele wiodących nurtów w ekonomii w swoich teoretycznych rozważaniach utożsamiali podmioty rynku z idealnymi decydentami, którzy – zamieszkując świat absolutnej pewności – w sposób niezawodny, z perfekcją i precyzją godną robota, zawsze podejmowali optymalne decyzje gospodarcze. Współczesna ekonomia w coraz większym stopniu dystansuje się od takiego iluzorycznego świata, zaś jej przedstawiciele coraz częściej sięgają po naukowy dorobek psychologii.

 • Opcje 23.03.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Opcje to jedne z najciekawszych instrumentów finansowych. Mimo że z początku mogą wydawać się nieco egzotyczne i przypominać dziecinne zakłady, trudno przecenić ich rolę we współczesnych finansach. Przyjrzymy się ich konstrukcji i przykładowym zastosowaniom. Zastanowimy się też, co wpływa na cenę tych instrumentów.

 • Methodenstreit – XIX-wieczny spór o rolę metod historycznych w ekonomii 15.03.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Pod koniec XIX wieku rozegrała się jedna z najbardziej burzliwych debat metodologicznych w historii nauki, nie tylko ekonomii. Jej uczestnicy reprezentowali dwie fundamentalnie różne filozofie i szkoły. Wprawdzie Methodenstreit – jak nazwano tę debatę – należy do historii i emocje z nim związane już dawno opadły, ale problem, nad jakim dyskutowano, do dziś pozostaje ważny i aktualny. Jest to pytanie o relację między historią gospodarczą a teorią ekonomii.

 • Preferencja czasowa a akumulacja oszczędności i inwestycji 08.03.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Każdy człowiek dąży do tego, aby dysponować jak największą ilością dóbr konsumpcyjnych (przy czym należy je traktować w kategoriach subiektywistycznych), pragnie zaspokoić jak najwięcej swoich potrzeb w jak najkrótszym czasie. Dobra tego typu najczęściej nie są dostępne od zaraz.

 • Stopa zwrotu z papierów wartościowych a niepewność związana z inwestycją 02.03.2011

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Z większą stopą zysku przeważnie łączy się większe ryzyko. Ta prawda dobrze jest znana inwestorom. Przyjrzyjmy się źródłu owej zależności oraz zastanówmy się, jak można mierzyć ryzyko.