Pokaż/Ukryj opcje strony

Na początek

 • Podział pracy i efektywność 24.03.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Człowiek działa w ograniczonej przestrzenią i czasem rzeczywistości. Jego możliwości fizyczne i intelektualne są skończone, w jednym czasie może też znajdować się wyłącznie w jednym miejscu. Ludzie rodzą się bez wiedzy o świecie, poświęcają więc część życia na naukę.

 • Teoremat Coase’a 23.03.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  W 1960 roku ekonomista Ronald Coase opublikował artykuł pt. "Problem kosztów społecznych", który do dziś jest jednym z najczęściej cytowanych tekstów ekonomicznych i nadal wzbudza żywe dyskusje.

 • Trafne i błędne inwestycje 19.03.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Niemal wszystkie projekty inwestycyjne powstają z myślą o jakichś usprawnieniach. Przedsiębiorcy liczą, że po zakończeniu inwestycji będą w stanie wytwarzać większą ilość produktów bądź usług albo też dostarczą na rynek coś zupełnie nowego. Jak więc wyjaśnić fakt, że mimo iż przeważająca część realizowanych projektów wydaje się pożyteczna, wiele spośród nich w trakcie lub po ukończeniu określa się jako błędne inwestycje?

 • Rodzaje i granice praw własności 17.03.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Jeżeli jedynie właściciel, bądź ktoś za jego zgodą, może używać danych dóbr, określa się je jako prywatne. Dobrem prywatnym jest np. ubranie – jeśli nosi je właściciel, nie może tego robić równocześnie żadna inna osoba. Użytkowanie i rozporządzanie pewnym dobrem, które nie pozwala na dostęp do niego innym ludziom, określa się jako konkurencję w konsumpcji. Przeciwieństwo stanowią dobra publiczne, których ona nie dotyczy. Przykładem jest obrona narodowa, ponieważ zapewnienie bezpieczeństwa militarnego jednemu obywatelowi nie ogranicza ochrony, jaką otrzymują inni.

 • Własność w teorii ekonomii 12.03.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  W ekonomii własność oznacza pełną możliwość władania przez człowieka zasobami spełniającymi kryteria dobra ekonomicznego. Jej przedmiotem w szerokim rozumieniu mogą być rzeczy materialne, zwierzęta, jak również energia elektryczna czy gwarancja ciszy nocnej.

 • Oszczędność i oszczędzanie 10.03.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Oszczędzanie i oszczędności to pojęcia odgrywające w ekonomii ważną rolę i nie należy ich ze sobą mylić. Można zarówno oszczędzać, nie generując żadnych oszczędności, jak i uzyskać oszczędności, nie oszczędzając.

 • Ubezpieczenie na wypadek ryzyka 05.03.2010

  Wiedza > Artykuły > Na początek

  Ubezpieczenie to instytucja służąca łagodzeniu negatywnych następstw zdarzeń losowych, które występują z pewną regularnością. Ubezpieczenie gospodarcze spełnia przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Polega ona na rozkładaniu ciężaru finansowego – powstałego w rezultacie wypadku losowego – na wiele podmiotów, którym zagrażają zdarzenia tego rodzaju.