Pokaż/Ukryj opcje strony

Wydatek

w ujęciu ekonomicznym jest to każdy rozchód środków pieniężnych z kasy lub z rachunku bankowego jednostki gospodarczej, w związku z zapłatą za określone dobra lub usługi w związku z regulowaniem różnych zobowiązań jednostki. Nie każdy wydatek jest kosztem, ale każdy koszt oznacza wydatek (choć niekoniecznie powstaje on w tym samym czasie co koszt).

Przykładem sytuacji, w której nie każdy wydatek jest kosztem, może być zakup materiałów. Zakup stanowi wydatek, jednak stanie się on kosztem dopiero w momencie zużycia materiałów w procesie produkcji.