Pokaż/Ukryj opcje strony

Wskaźniki rynku kapitałowego

wskaźniki finansowe, które mają na celu pokazanie relacji między wartościami ze sprawozdań finansowych (np. zysk, przychody ze sprzedaży) a wartościami uzyskiwanymi na rynku kapitałowym (np. cena akcji). Wskaźniki te są więc oparte na danych pochodzących nie tylko ze sprawozdań finansowych, jak ma to miejsce w pozostałych rodzajach wskaźników finansowych, ale również z rynku kapitałowego. Ułatwiają one ocenę inwestorom, podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

Do wskaźników rynku kapitałowego zalicza się m.in.:

1. Wskaźnik zysku na jedną akcję (EPS, earnings per share).
2. Wskaźnik ceny do zysku (P/E, price/earnings ratio).
3. Wskaźnik ceny rynkowej do wartości księgowej (C/WK lub P/BV, price/book value).
4. Wskaźnik dywidendy – relacja bieżącej ceny rynkowej przypadającej na jedną akcję do dywidendy (P/D, price to dividend).
5. Wskaźnik stopy dywidendy – iloraz wartości dywidendy wypłaconej lub zadeklarowanej za ostatni rok i aktualnej wartości rynkowej akcji (DS, dividend per share).