Pokaż/Ukryj opcje strony

Wskaźnik zyskowności brutto

informuje, jaka jest zyskowność prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności (lub deficyt – przy ujemnych wartościach) przy uwzględnieniu wszystkich segmentów działalności: podstawowej operacyjnej, pozostałej operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej oraz zdarzeń nadzwyczajnych. Pokazuje zatem, co osiągnęło przedsiębiorstwo jako całość, tzn. o ile procent przychody były wyższe od kosztów. 

Zyskowność brutto sprzedaży pokazuje, ile zysku (straty) przed opodatkowaniem wypracowują wszystkie przychody z działalności jednostki gospodarczej. Jest to wskaźnik stymulatywny, czyli im wyższy, tym lepiej, gdyż jednostka więcej zarabia.

 


gdzie przychody operacyjne to przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz pozostałe.