Pokaż/Ukryj opcje strony

Wskaźnik P/EBIT

(z ang. Price to Earnings Before Interest and Tax) – syntetyczny wskaźnik służący wycenie spółek publicznych, wyrażany jako iloraz ceny rynkowej jednej akcji przedsiębiorstwa i wypracowanego przez to przedsiębiorstwo zysku operacyjnego EBIT.

Aby wyliczyć EBIT na jedną akcję, potrzeba rocznego EBIT (wypracowanego przez okres 4 kwartałów), który dzieli się przez średnią ważoną liczbę akcji w tym okresie. Przykład: spółka wypracowała w ciągu roku EBIT wielkości 400 tys. PLN. Kapitał zakładowy dzieli się na 500 tys. akcji emitowanych przez pół roku. Spółka postanawia wyemitować nową serię akcji w liczbie 100 tys. od kolejnej połowy roku.

Średnia ważona liczba akcji wynosi:

EBIT wynosi zatem na jedną akcje:

 

Przyjmując, że jedna akcja kosztuje 5 PLN, jej P/EBIT wynosi: