Pokaż/Ukryj opcje strony

WIBID

(z ang. Warsaw Interbank Bid Rate) – referencyjna wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym. Wyznaczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanych przez banki działające w Polsce, które są uczestnikami panelu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR, po odrzuceniu wielkości skrajnych. Banki podają stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich są gotowe przyjąć pieniądze od innych banków, o godzinie 11:00 każdego dnia roboczego. Proces wyznaczania wartości WIBID nazywany jest fixingiem WIBID.

Stawka WIBID ma charakter transakcyjny, bowiem w ciągu 15 minut od publikacji indeksów ustalonych podczas fixingu uczestniczące w nim banki zobowiązane są do zawierania między sobą transakcji według stawek nie gorszych od zgłoszonych tego dnia.

Wyznaczanie stawek WIB

WIBID jest wyznaczany dla lokat międzybankowych o następujących terminach zapadalności:
ON (ang. overnight) – kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia zawarcia transakcji (od dzisiaj na jeden dzień);
TN (ang. tomorrow/next) – kredyt na jeden dzień, począwszy od dnia następnego dnia roboczego po zawarciu transakcji (od jutra na jeden dzień);
SW (ang. spot week) – kredyt na tydzień, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na tydzień);
2 tygodnie (2W) – kredyt na 2 tygodnie, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 2 tygodnie);
1 miesiąc (1M) – kredyt na 1 miesiąc, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 1 miesiąc);
3 miesiące (3M) – kredyt na 3 miesiące, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 3 miesiące);
6 miesięcy (6M) – kredyt na 6 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 6 miesięcy);
9 miesięcy (9M) – kredyt na 9 miesięcy, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 9 miesięcy);
1 rok (1Y) – kredyt na 1 rok, począwszy od daty dwa dni robocze po zawarciu transakcji (od daty spot na 1 rok).

Proces wyznaczania stawek WIBID jest szczegółowo regulowany przez Regulamin Fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Organizatorem procesu jest Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska (dawniej Forex Polska). Kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu fixingu stawek referencyjnych WIBID przez uczestników fixingu i organizatora oraz prawidłowością ustalania i publikowania stawek referencyjnych WIBOR pełni Rada WIBOR, składająca się z ośmiu członków.

WIBID stanowi podstawę wyznaczania oprocentowania dla niektórych lokat przyjmowanych przez banki krajowe. Stanowi on również popularny punkt odniesienia (benchmark) dla funduszy inwestycyjnych inwestujących na krajowym rynku pieniężnym.