Pokaż/Ukryj opcje strony

System finansowy

układ wzajemnie powiązanych instytucji finansowych, rynków finansowych oraz elementów infrastruktury systemu finansowego. Jest tą częścią systemu ekonomicznego, która umożliwia świadczenie usług pozwalających na krążenie siły nabywczej w gospodarce. System finansowy odgrywa ważną rolę związaną z transferem kapitału od podmiotów posiadających oszczędności do podmiotów, które potrzebują go na inwestycje. W strukturze systemu finansowego można wyróżnić dwa segmenty: rynkowy system finansowy oraz publiczny system finansowy.

Ogniwa rynkowego systemu finansowego:
- instrumenty finansowe,
- rynki finansowe,
- instytucje finansowe,
- zasady, na jakich działają trzy pierwsze ogniwa. 

Ogniwa publicznego systemu finansowego:
- instytucje budżetowe,
- instrumenty fiskalne,
- publiczne instrumenty finansowe,
- instytucje fiskalne. 

Funkcje systemu finansowego:
- monetarna (dostarcza podmiotom niefinansowym pieniądza i umożliwia jego obieg w gospodarce),
- kapitałowo-redystrybucyjna (umożliwia przepływ wolnych środków od tych podmiotów, które nimi dysponują do tych, które ich potrzebują),
- kontrolna (pełni kontrolę nad strumieniami pieniężnymi, w szczególności nad środkami zainwestowanymi, wypożyczonymi i redystrybuowanymi w przeszłości).