Pokaż/Ukryj opcje strony

Środek płatniczy

banknoty i monety nominowane w określonej walucie, które są używane i powszechnie akceptowane przy dokonywaniu płatności na terenie danego państwa.
Współcześnie emitentem prawnych środków płatniczych jest bank centralny.