Pokaż/Ukryj opcje strony

Rynek wtórny

część rynku finansowego, na której dochodzi do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży aktywów pomiędzy inwestorami będącymi subskrybentami (pierwotnymi nabywcami) i kolejnymi nabywcami oraz transakcji pomiędzy dalszymi inwestorami.

Transakcje zawierane na rynku wtórnym papierów wartościowych nie generują przepływów finansowych do emitenta papierów wartościowych - przepływy finansowe odbywają się wyłącznie między inwestorami.

W rozumieniu pozakapitałowym rynek wtórny to taki sposób nabywania dóbr, w którym i nabywca i sprzedawca dokonują transakcji kupna-sprzedaży dobra używanego (nie stworzonego przez obecnego właściciela).

Funkcje rynku wtórnego:
- wpływa na mobilizację kapitału – inwestor podejmując decyzje, kieruje się warunkami panującymi na rynku wtórnym,
- umożliwia transformację kapitału – zamianę jednej formy kapitału (np. akcje) w drugą (np. obligacje, instrumenty pochodne) i odwrotnie,
- wpływa na kierunki alokacji kapitału – inwestor ma możliwość obserwacji notowanych spółek, w celu wyrobienia sobie opinii o przyszłych inwestycjach,
- wycena kapitału – pozwala na ustalenie ceny rynkowej aktywów.