Pokaż/Ukryj opcje strony

Rozwój gospodarczy

długofalowy proces przemian dokonujących się w gospodarce. Obejmuje zarówno zmiany ilościowe, dotyczące wzrostu produkcji, zatrudnienia, inwestycji, rozmiarów funkcjonującego kapitału, dochodów, konsumpcji i innych wielkości ekonomicznych charakteryzujących gospodarkę od strony ilościowej (wzrost gospodarczy), jak również towarzyszące im zmiany o charakterze jakościowym (zmiany organizacji społeczeństwa) oraz zmiany o charakterze strukturalnym. Rozwój gospodarczy powoduje zmiany w strukturze tworzenia Produktu Krajowego Brutto oraz zmiany w strukturze zatrudnienia.

Korzyścią z rozwoju gospodarczego jest zwiększenie standardu życia społeczeństwa, zwiększenie produkcji oraz większe bezpieczeństwo publiczne.

Czynniki rozwoju gospodarczego:
- kapitał ludzki,
- ziemia i surowce – odnawialne i nieodnawialne,
- postęp techniczny,
- inwestycje – powiększanie kapitału rzeczowego.

Modele rozwoju gospodarczego:
- Model Fishera-Clarka,
- Model Harris-Todaro.