Pokaż/Ukryj opcje strony

Reverse repo

(transakcja warunkowej sprzedaży, z ang. reverse repurchase agreement) – transakcja finansowa polegająca na kupnie papieru wartościowego i jednoczesnym zobowiązaniu się do jego odsprzedaży w ustalonej dacie w przyszłości.

Na transakcję reverse repo może równoważnie patrzeć jak na pożyczkę udzieloną pod zastaw papierów wartościowych. Oprocentowanie takiej pożyczki zależy od różnicy ustalonych cen zakupu i sprzedaży papieru wartościowego będącego zabezpieczeniem transakcji repo.

Transakcja reverse repo jest transakcją odwrotną do transakcji repo.

Transakcje reverse repo znajdują także zastosowanie w operacjach otwartego rynku prowadzonych przez banki centralne, wykorzystywanych do regulowania poziomu płynności sektorów bankowych. Transakcje reverse repo zawierane przez banki centralne polegają na tym, że kupują one od banków komercyjnych papiery wartościowe, zobowiązując się jednocześnie do odsprzedaży tych papierów po określonej w dniu transakcji cenie i wyznaczonym terminie. Jest to powszechny sposób udzielania przez banki centralne krótkoterminowych pożyczek dla banków komercyjnych.