Pokaż/Ukryj opcje strony

Repo

(transakcja warunkowego zakupu, z ang. repurchase agreement) transakcja finansowa polegająca na sprzedaży papieru wartościowego i jednoczesnym zobowiązaniu się do jego odkupu w ustalonej dacie w przyszłości.

Transakcja repo jest równoważna pożyczce zaciągniętej pod zastaw papierów wartościowych, a jej oprocentowanie jest zależne od różnicy cen sprzedaży i zakupu papierów wartościowych będących zabezpieczeniem pożyczki ustalonych w chwili zawierania transakcji.

Transakcje repo stanowią istotny segment rynku pieniężnego w Polsce. Ich rola wzrosła po kryzysie 2008 r. ze względu na fakt, że ryzyko kredytowe w transakcjach repo jest niższe niż w przypadku lokat międzybankowych.

Transakcją odwrotną do repo jest transakcja reverse repo (z ang. reverse repurchase agreement).