Pokaż/Ukryj opcje strony

Rekomendacja S

dokument stanowiący zbiór zasad dotyczących dobrych praktyk w zakresie ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie (tj. należności banków wynikających z udzielonych kredytów hipotecznych). Jest to zbiór zaleceń w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli wykorzystywanych we wszystkich bankach objętych przepisami prawa polskiego.

Rekomendacja S została opracowana przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Dokument ten został opublikowany po raz pierwszy w 2006 r., jednak w związku z doświadczeniami rozwoju akcji kredytowej, a także wnioskami z globalnego kryzysu finansowego w 2013 r. został on powtórnie zmieniony. Zmiany te dotyczyły m.in. kwestii kredytów walutowych, długości maksymalnego okresu kredytowania, czy też minimalnego wkładu własnego.

Celem Rekomendacji S jest zapewnienie wysokiej jakości portfeli kredytowych banków, a poprzez to także poprawnej sytuacji wszystkich uczestników rynku nieruchomości i całej gospodarki.

W dokumencie znajduje się m.in. następujące uzasadnienie konieczności wprowadzenia bardziej restrykcyjnych zasad w zakresie procedury udzielania kredytów hipotecznych: (...) nadmierne złagodzenie zasad badania zdolności kredytowej mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu cen nieruchomości (zwłaszcza w połączeniu z możliwym łagodzeniem polityki pieniężnej), a tym samym do pogorszenia sytuacji przeciętnych gospodarstw domowych na rynku nieruchomości, które musiałyby zaciągnąć wyższe zobowiązania w celu zakupu tej samej nieruchomości.

Obszary objęte Rekomendacją S to (stan na 24.05.2015 r.):

  1. Zarząd i rada nadzorcza.
  2. Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.
  3. Zabezpieczenia.
  4. Monitorowanie i raportowanie w zakresie ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.
  5. Kontrola wewnętrzna.
  6. Relacje z klientami.