Pokaż/Ukryj opcje strony

Produkt bankowy

to każdy rodzaj usługi oferowanej klientowi przez bank.

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji produktów bankowych.
Ze względu na przedmiot czynności bankowej można je podzielić na trzy grupy:
- różne formy i rodzaje finansowania dla klientów,
- różne formy lokowania środków finansowych przez klientów, które są źródłem finansowania działalności banku,
- produkty służące obsłudze bieżącej działalności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych – głównie związane z operacjami rozliczeniowymi.
Zaspokajają one potrzebę oszczędzania, zabezpieczenia przyszłości oraz racjonalnego i efektywnego gospodarowania wolnymi środkami finansowymi.

Inny podział produktów bankowych, zgodny z segmentacją rynku finansowego:
- produkty rynku pieniężnego,
- produkty rynku kapitałowego,
- produkty rynku kredytowego,
- produkty rynku pochodnych instrumentów finansowych (nazywane derywatywami lub derywatami),
- produkty rynku walutowego.

Duża część produktów bankowych oferowana jest w identycznej formie wielu klientom. To są tzw. produkty standardowe (ang. off-the-shelf – z półki). Niektóre parametry produktu, takie jak: regulamin produktu, wzór umowy, zasady księgowania, czas i sposób realizacji, są niezmienne. Zmieniać się może natomiast cena, w zależności od klienta lub grupy klientów. Przykładowo, w przypadku produktów oferowanych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, takimi produktami standardowymi mogą być: rachunek bieżący, polecenie przelewu, karta płatnicza, wyciąg z rachunku, wpłaty i wypłaty gotówkowe, system bankowości elektronicznej. Oczywiście są również produkty niestandardowe, przygotowywane pod konkretnego klienta w ramach tzw. usług private banking. Przykładem takich produktów są np. lokaty negocjowane, przy których bank może zgodzić się na niestandardowe okresy lub oprocentowanie.

Przykłady produktów bankowych:
- kredyty,
- konta rozliczeniowe,
- konta oszczędnościowe,
- depozyty,
- karty kredytowe,
- karty płatnicze,
- portfel elektroniczny,
- faktoring,
- leasing,
- akredytywy,
- skrytki sejfowe,
- doradztwo,
- poręczenia,
- gwarancje,
- organizacja emisji długu.