Pokaż/Ukryj opcje strony

Pracochłonność

ilość pracy wykorzystanej do wytworzenia określonego dobra. Pracochłonność określa się w jednostkach czasu pracy na jednostkę produkcji. Wskaźnik pracochłonności informuje, ile czasu potrzeba do wykonania jednostki produkcji.

Wzór na wskaźnik pracochłonności ma postać:
pracochlonnosc

gdzie:
W – wskaźnik pracochłonności,
P – pracochłonność robót,
n – ilość robót.

Odwrotnością pracochłonności jest wydajność (liczba wytworzonych produktów przypadających na ustaloną jednostkę czasu lub na jednego zatrudnionego pracownika).