Pokaż/Ukryj opcje strony

Podstawowe stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego

narzędzie polityki monetarnej polskiego banku centralnego, służące do regulowania ilości pieniądza na rynku polskim. Określając ich wysokość NBP wpływa na wysokość stóp procentowych rynku międzybankowego, a tym samym na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych.

Do podstawowych stóp procentowych NBP należą:
- stopa referencyjna,
- stopa lombardowa,
- stopa depozytowa,
- stopa redyskontowa (redyskonta weksli),
- stopa dyskonta weksli.

Zgodnie z ustawą o NBP wysokość stóp procentowych w Polsce ustala Rada Polityki Pieniężnej.