Pokaż/Ukryj opcje strony

Płaca netto

to wynagrodzenie wypłacane pracownikowi (potocznie „do ręki"), przez pracodawcę z tytułu wykonanej pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczek na podatek dochodowy i innych potrąceń (np. składek na grupowe ubezpieczenie na życie opłacane przez pracodawcę z wynagrodzenia pracownika itp.).