Pokaż/Ukryj opcje strony

Pieniądz depozytowy

forma pieniądza symbolicznego, w postaci zapisu na rachunkach bankowych płatnych na żądanie, oznaczających otrzymywanie należności lub regulowanie zobowiązań przez właścicieli rachunków.

Uruchomienie pieniądza bezgotówkowego odbywa się poprzez przenoszenie płatności z rachunku jednego klienta na rachunek innego w obrębie jednego lub kilku banków. Podstawę funkcjonowania pieniądza bezgotówkowego stanowi depozyt pierwotny (czyli pochodzący z własnych środków właściciela rachunku) lub depozyt wtórny (pochodzący z udzielonego kredytu).