Pokaż/Ukryj opcje strony

Oszczędzanie

niekonsumowanie części dochodu do dyspozycji przez podmiot gospodarczy w danym okresie. Oszczędzanie jest zatem procesem, który prowadzi do powstawania oszczędności.

Można wyróżnić następujące motywy oszczędzania:

- przezornościowy (sfinansowanie nieprzewidzianych, nagłych, ale koniecznych wydatków w przyszłości lub zabezpieczenie poziomu dochodów na emeryturze),

- konsumpcyjny (zakup droższych dóbr trwałego użytku w przyszłości),

- transakcyjny, płynnościowy (utrzymanie płynności regulowania zobowiązań),

- spekulacyjny (związany ze zwiększaniem wartości zgromadzonych oszczędności).

Oszczędzanie a inwestowanie

Z perspektywy całej gospodarki oszczędności (czyli nieskonsumowany dochód np. gospodarstwa domowego) stanowią podstawowe źródło finansowania inwestycji (np. wybudowanie fabryki przez przedsiębiorstwo). Potocznie „oszczędzaniem” bywa również nazywane lokowanie oszczędności w mało ryzykowne aktywa finansowe (np. lokaty bankowe). Z kolei lokowanie oszczędności w bardziej ryzykowne aktywa potocznie określa się jako „inwestowanie”.