Pokaż/Ukryj opcje strony

Oszczędności

zasoby pieniężne, które nie zostały w danym momencie przeznaczone na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych (zaspokajających bieżące potrzeby nabywców). Inaczej ujmując jest to wartość dochodu pomniejszona o wartość konsumpcji. 

Oszczędności dzieli się na prywatne i publiczne:
- Oszczędności prywatne – oszczędności gospodarstw domowych lub przedsiębiorstw.
- Oszczędności publiczne – oszczędności państwa (nadwyżka budżetowa).