Pokaż/Ukryj opcje strony

Opłata interchange

należność pobierana przez bank wydający kartę płatniczą (emitent) od agenta rozliczeniowego przy każdej transakcji dokonanej przy użyciu karty.

Przebieg przykładowej transakcji dokonanej za pomocą karty płatniczej wygląda następująco:

  1. Posiadacz karty – konsument, dokonując płatności za pomocą karty płatniczej u akceptanta, obciąża swój rachunek bankowy (w przypadku kart debetowych) lub zaciąga kredyt u emitenta (w przypadku kart kredytowych).
  2. Emitent przekazuje agentowi rozliczeniowemu kwotę płatności, przy czym pomniejsza ją o opłatę interchange.
  3. Z kolei agent rozliczeniowy przelewa akceptantowi kwotę transakcji pomniejszoną o opłatę akceptanta, która składa się z opłaty interchange, opłaty assessment (przekazywanej do organizacji płatniczej) i marży agenta rozliczeniowego.

Całość opłaty, o którą pomniejsza się kwotę transakcji, przelewaną akceptantowi, określa się jako Merchant Service Charge. Z formalnego punktu widzenia opłatę interchange płaci agent rozliczeniowy, jednak z ekonomicznego punktu widzenia płaci ją akceptant w ramach opłaty akceptanta, a następnie konsument w postaci ceny towaru.

Opłata interchange w Polsce

Limity opłaty interchange w Polsce ustala Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Od stycznia 2015 r. wynoszą one dla kart debetowych 0,2%, a dla kart kredytowych 0,3%.

Limit 0,2% nie dotyczy nowej organizacji kartowej w okresie pierwszych 3 lat działania (pod warunkiem, że nowa organizacja nie jest w grupie z inną, dłużej działającą). Według prawa organizacje kartowe muszą publikować na swoich stronach internetowych informacje o stawkach opłat stanowiących ich przychody.