Pokaż/Ukryj opcje strony

Opłata bankowa

opłata pobierana przez bank za czynności dokonywane na rzecz klienta.

Do często spotykanych opłat bankowych należą:

- opłaty i prowizje za podstawowe usługi rozliczeniowe (np.: opłata za prowadzenie rachunku, realizację polecenia przelewu, polecenia zapłaty, zlecenia stałego, wpłaty gotówkowej na rachunek w innym banku, z tytułu świadczenia usług bankowości elektronicznej),
- opłaty i prowizje związane z obsługą kart płatniczych (np.: opłata za wydanie karty, wypłatę gotówki z użyciem karty debetowej, wypłatę gotówki w ramach usługi cash back),
- opłaty związane z realizacją wpłaty gotówkowej na rachunek bankowy w instytucjach innych niż banki (np. na poczcie).