Pokaż/Ukryj opcje strony

Obrót płatniczy

płatności otrzymywane z zagranicy i dokonywane na jej rzecz, obejmują należności i zobowiązania powstające z różnych tytułów, głównie wynikające z obrotu towarowego, działalności usługowej i kredytów. Ze względu na formę zapłaty możemy wyróżnić obrót płatniczy gotówkowy i bezgotówkowy, a ze względu na sposób przeprowadzania rozliczeń – clearingowy i wolnodewizowy. Obrót płatniczy jest ujęty w bilansie płatniczym.