Pokaż/Ukryj opcje strony

Nakłady

wydatkowane w procesie produkcji kapitały przeznaczone na zakup niezbędnych środków i przedmiotów pracy (infrastruktura, surowce, materiały, narzędzia, energia, robocizna). Nakłady wyrażają odpowiednio wycenione celowe zużycie zasobów, przy czym jest to pojęcie szersze niż „koszty".

W związku z brakiem jednoznacznych ustaleń termin „nakłady" jest często odmiennie definiowany i interpretowany w literaturze i praktyce gospodarczej.

Rodzaje nakładów:
– Nakłady bieżące - zużywane są w przyjętej jednostce czasu (np. 1 cykl produkcji, 1 rok).
– Nakłady inwestycyjne - zużywają się i przynoszą efekty produkcyjne po upływie dłuższego czasu.