Pokaż/Ukryj opcje strony

Modele rachunku kosztów

metody zbierania, przetwarzania i wyodrębniania informacji o kosztach związanych z prowadzeniem działalności przedsiębiorstw.

W praktyce gospodarczej rozwinęły się dwa modele rachunku kosztów produkcji:

- rachunek kosztów pełnych,

- rachunek kosztów zmiennych.

Obydwa zmierzają do ustalenia przeciętnego kosztu wytworzenia produktów.