Pokaż/Ukryj opcje strony

Krzywa dochodowości

(ang. yield curve, czasowa struktura stóp procentowych) – graficzna ilustracja zależności pomiędzy wysokością oprocentowania depozytu lub pożyczki a terminem jej zapadalności dla danej transakcji (np. obligacji z danej transzy) i w określonej walucie. Zazwyczaj wysokość oprocentowania (np. rocznego) rośnie wraz z czasem oczekiwania.

Przebieg krzywej dochodowości może być wyjaśniony:
- teorią oczekiwań,
- teorią segmentacji rynku,
- teorią preferencji płynności,
- teorią preferowanego habitatu.

Struktura stóp procentowych zmienia się w czasie, co oznacza zmiany kształtu i położenia krzywej dochodowości.
 
W praktyce występują następujące trzy rodzaje zmian:
- przesunięcie (shift) – wszystkie rodzaje stóp procentowych (krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe) wzrastają lub spadają w przybliżeniu o tę samą wielkość,
- zmiana nachylenia (twist) – wektory zmian poszczególnych stóp procentowych mają różna długość. Jedną spośród czerech możliwych zmian jest m.in. następująca: stopy krótkoterminowe rosną więcej niż stopy średnioterminowe, a te ostatnie rosną o więcej niż długoterminowe,
- zmiana krzywizny (butterfly) – wektory zamian dwu rodzajów stóp procentowych mają taką samą długość, ale różną od długości zmiany trzeciego rodzaju stóp procentowych. Spośród czterech możliwych zmian można wskazań następującą: stopy krótkoterminowe i długoterminowe rosną więcej (ale w przybliżeniu o tyle samo) niż stopy średnioterminowe.