Pokaż/Ukryj opcje strony

Krańcowa skłonność do oszczędzania

KSO (ang. marginal propensity to save) – parametr opisujący, jaką część przyrostu dochodu do dyspozycji gospodarstwo domowe jest skłonne przeznaczyć na zwiększenie oszczędności.

Przykładowo, jeżeli KSO wynosi 0,25, to wzrost dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego o 10 PLN spowoduje wzrost oszczędności tego gospodarstwa o 2,50 PLN. Krańcowa skłonność do oszczędzania oraz krańcowa skłonność do konsumpcji (KSK) przyjmują wartości z zakresu <0,1>, a ich suma zawsze równa jest jedności:

\text{KSK} + \text{KSO} = 1

Formuła matematyczna:

Krańcową skłonność do oszczędności oblicza się za pomocą następującej formuły:

\text{KSO} = \frac{\Delta S}{\Delta Yd}

gdzie:
S – oszczędności,
Yd – dochód.