Pokaż/Ukryj opcje strony

Krańcowa skłonność do konsumpcji

KSK (ang. marginal propensity to consume) – parametr opisujący, jaką część przyrostu dochodu do dyspozycji gospodarstwo domowe jest skłonne przeznaczyć na zwiększenie konsumpcji.

Przykładowo, jeżeli KSK wynosi 0,75, wzrost dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego o 10 zł spowoduje zwiększenie konsumpcji w tym gospodarstwie o 7,50 zł (pozostałe 2,5 zł zasili oszczędności). Krańcowa skłonność do konsumpcji oraz krańcowa skłonność do oszczędzania (KSO) przyjmują wartości z zakresu <0,1> , a ich suma zawsze równa jest jedności:

ksk

Formuła matematyczna:

Krańcową skłonność do konsumpcji oblicza się za pomocą następującej formuły:

ksk1


gdzie:
C – konsumpcja,
Yd – dochód do dyspozycji.

KSK z dochodu rozporządzalnego i narodowego:

Ekonomiści rozgraniczają krańcową skłonność do konsumpcji z dochodu do dyspozycji (KSK) i krańcową skłonność do konsumpcji z dochodu narodowego (KSK'), przy czym zachodzi relacja:

ksk2

gdzie:
t – stopa podatkowa netto.