Pokaż/Ukryj opcje strony

Krajowe środki płatnicze

w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe, krajowymi środkami płatniczymi są:

- waluta polska (znaki pieniężne - banknoty i monety - będące w kraju prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie),
- papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcje środka płatniczego wystawione w walucie polskiej.