Pokaż/Ukryj opcje strony

Koszty zmienne

(ang. variable costs) – koszty, które zmieniają się wraz ze zmianą wielkości produkcji. Kosztami zmiennymi są np. koszty surowców czy energii.

Ponieważ koszty całkowite (ang. total costs) równają się sumie kosztów stałych (ang. fixed costs) i kosztów zmiennych, stąd można powiedzieć, że koszty zmienne obejmują te wszystkie rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie, które nie wchodzą w skład kosztów stałych. Informacje o kosztach zmiennych i stałych wykorzystywane są na potrzeby podejmowania decyzji krótkookresowych oraz rachunku kosztów zmiennych. Od 2002 roku w Polsce podział ten stosuje się w rachunkowości finansowej do obliczania kosztu wytworzenia.