Pokaż/Ukryj opcje strony

Karta przedpłacona

(z ang. prepaid card lub stored-valued card) – rodzaj karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie płatności z wykorzystaniem środków dostępnych na przypisanym do karty rachunku płatniczym. Transakcje autoryzowane są do wysokości salda na rachunku, który należy zasilić przed użyciem karty. Rachunek ma charakter techniczny, tj. - utworzony jest jedynie w celu prowadzenia rozliczeń realizowanych za pomocą karty. Oznacza to, że na takim rachunku nie można wykonywać innych operacji bankowych jak na przykład wykonywać płatności z rachunku, zakładać lokaty czy rozliczać kredyt. W celu otrzymania karty przedpłaconej nie istnieje konieczność posiadania rachunku osobistego w banku.

Karta przedpłacona imienna regulowana jest zapisami w prawie bankowym oraz w ustawie o elektronicznych instrumentach płatniczych.

Karta nie musi być spersonalizowana, tj. nie zawsze umieszczane jest na niej imię i nazwisko użytkownika. W przypadku niespersonalizowanej karty przedpłaconej, przypisany do niej rachunek płatniczy może być również niespersonalizowany - jest on wtedy przypisany do numeru karty, a nie do jej posiadacza.

Brak elementów personalizujących kartę przedpłaconą umożliwia przekazywanie zasilonej karty innym osobom, jak na przykład:
- Karty podarunkowej – alternatywy do prezentu w formie gotówki. Tak wydawane karty często posiadają okolicznościowe grafiki związane np. z urodzinami lub przeznaczeniem podarunku, np. wizyty w restauracji.
- Karty podróżnej – mającej zastosowanie w rozliczeniach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Karta taka zastępuje wtedy wypłatę gotówki jako zaliczki na koszty podróży. Niespersonalizowana karta może być wydana „od ręki" i sprawnie zasilona przelewem bankowym.
- Transferu finansowego – jako alternatywa dla przelewu pieniężnego (np. transgranicznego) jeżeli zachodzą trudności z realizacją takowego. W takiej sytuacji "pustą" kartę przesyła się pocztą do beneficjenta a następnie zasila odpowiednią kwotą, która następnie podejmowana jest z bankomatu.

Karta przedpłacona na okaziciela w rozumieniu przepisów - Art.20 ust.1 Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych i Prawa Bankowego nie może zostać uznana za kartę płatniczą.

Cechy karty przedpłaconej:
Z technicznego punktu widzenia, karta przedpłacona jest bardzo zbliżona do karty debetowej. W identyczny sposób przebiega proces autoryzacji transakcji, ich ewidencji i rozliczeń.

Różnice to przede wszystkim:
- Techniczny charakter rachunku karty przedpłaconej,
- Brak konieczności personalizacji karty przedpłaconej.

Korzystanie z karty przedpłaconej w porównaniu z kartą wydaną do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego ogranicza ryzyko defraudacji środków powyżej kwoty jaka znajduje się na rachunku technicznym karty. Dlatego karta przedpłacona może być polecana: dla osób małoletnich oraz w przypadku płatności w punkcie, co do którego nie mamy pełnego zaufania, np. przy okazji płatności za zakupy w Internecie.