Pokaż/Ukryj opcje strony

Kapitał stały

(pasywa stałe) – długoterminowy kapitał zaangażowany w działalność gospodarczą przedsiębiorstwa obejmujący kapitał własny i kapitał obcy długoterminowy.

Ta część kapitału stałego, która finansuje aktywa obrotowe, jest nazywana kapitałem obrotowym netto (ang. net working capital). Z uwagi na swój długoterminowy charakter kapitał stały powinien finansować najmniej płynneaktywa, czyli aktywa trwałe – jest to tzw. złota reguła bankowa.

Kapitał stały w strukturze bilansu, ujęcie schematyczne:
AT – aktywa trwałe,
AO – aktywa obrotowe,
KW – kapitał własny, kapitały obce oprocentowane – zobowiązania długoterminowe.

kapital staly