Pokaż/Ukryj opcje strony

Inwestowanie

proces polegający na bieżącym zaangażowaniu środków pieniężnych/czasu w celu późniejszego uzyskania korzyści/zysków.
W ujęciu ekonomicznym proces inwestowania jest najczęściej utożsamiany z działalnością podmiotów gospodarczych, takich jak przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Przykładami inwestowania mogą być: zakup akcji spółki notowanej na giełdzie papierów wartościowych, zakup nowych maszyn przez przedsiębiorstwo, umieszczenie środków pieniężnych na lokacie, zakup gruntu, którego wartość może potencjalnie wzrosnąć.

Procesowi inwestowania można przypisać 3 podstawowe cechy:
– wyrzeczenie – rezygnację z bieżącej konsumpcji,
– upływ czasu – rezygnację z bieżących korzyści na rzecz przyszłych,
– ponoszenie ryzyka – wynikające z faktu, że przyszłość jest niepewna.