Pokaż/Ukryj opcje strony

Inflacja kosztowa

(pchana przez koszty, podażowa) – inflacja spowodowana wzrostem kosztów produkcji (wywołana przez stronę podażową gospodarki).

Źródłem inflacji kosztowej może być:
- inflacja płacowa – wzrost płac przewyższający wzrost wydajności pracy, wzrost cen surowców,
- inflacja importowana – wzrost cen towarów sprzedawanych na terenie kraju spowodowany wzrostem cen produktów i półproduktów importowanych,
- wzrost podatków i składek obciążających producentów – wzrost cen spowodowany przerzucaniem kosztów związanych z wyższymi podatkami przerzucany na ceny.

Inflacja kosztowa ma charakter kumulacyjny – wzrost cen w gospodarce zwiększa presję na podwyżkę wynagrodzeń, co z kolei przekłada się na jeszcze większy wzrost cen w gospodarce.