Pokaż/Ukryj opcje strony

Handel wysokich częstotliwości

(z ang. High Frequency Trading, HFT) – technika inwestowania polegająca na zawieraniu wielu transakcji giełdowych w jak najkrótszym czasie, z wykorzystaniem specjalnie zaprogramowanych komputerów, które na podstawie algorytmów decyzyjnych automatycznie dokonują transakcji. Dla inwestorów wykorzystujących HFT znaczenie może mieć każda milisekunda (opóźnienie w reakcji może oznaczać, że transakcję przeprowadzi ktoś inny).

W handlu wysokich częstotliwości zysk z jednej transakcji może nie przekraczać ułamkowych części grosza (lub jednego pipsa w przypadku transakcji Forex). Cechą charakterystyczną HTF jest bardzo krótki czas między kupnem i sprzedażą danego instrumentu (czas liczony w sekundach).