Pokaż/Ukryj opcje strony

Gospodarka

system gospodarstw domowych, rolnych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych i prywatnych zapewniający zaspokojenie potrzeb określonej populacji, współcześnie najczęściej regulowany przez państwo lub rynek.

Gospodarka to całokształt działalności gospodarczej prowadzonej w danym regionie (gospodarka regionalna), kraju (gospodarka narodowa) lub na całym świecie (gospodarka światowa) polegającej na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności. W ramach gospodarki funkcjonują trzy podstawowe sektory, tj.: rolnictwo, przemysł i usługi.

Istnieje wiele klasyfikacji gospodarki, np.:
- ze względu na wykorzystywanie pieniądza:
   - gospodarka naturalna,
   - gospodarka towarowo-pieniężna;
- ze względu na mechanizmy regulacyjne:
   - gospodarka rynkowa,
   - gospodarka nakazowa,
   - gospodarka mieszana;
- ze względu na siłę powiązań z podmiotami zewnętrznymi:
   - gospodarka otwarta,
   - gospodarka zamknięta,
   - gospodarka częściowo otwarta.