Pokaż/Ukryj opcje strony

Ekonomia finansowa

to gałąź ekonomii, która zajmuje się analizą decyzji podejmowanych przez jednostki oraz osoby zarządzające, a także wzajemnym oddziaływaniem tych decyzji z cenami aktywów finansowych.

Ekonomia finansowa obejmuje m.in. następujące obszary tematyczne:

  • podejmowanie decyzji inwestycyjnych,
  • ryzyko inwestycyjne,
  • ocena projektów inwestycyjnych,
  • modele wyceny aktywów,
  • kontrakty terminowe,
  • finanse przedsiębiorstwa.

Niektóre obszary tematyczne związane z ekonomią finansową pokrywają się częściowo z zagadnieniami z dziedziny mikroekonomii i finansów.