Pokaż/Ukryj opcje strony

Dyskonto rzeczywiste składane

wartość, o jaką należy pomniejszyć przyszłą wartość kapitału, aby otrzymać obecną wartość kapitału przy założeniu określonego poziomu oprocentowania składanego oraz ustalonego czasu oprocentowania.

Obliczanie dyskonta składanego

Oznaczmy:
PV – wartość bieżąca kapitału,
FV – wartość przyszła kapitału,
D – dyskonto,
r – stopa zwrotu,
t – liczba okresów kapitalizacji.

Dyskonto stanowi różnicę pomiędzy wartością przyszłą a wartością bieżącą:

dyskonto

Ze względu na założone oprocentowanie składane, prawdziwa jest zależność:

dyskonto1

Wobec tego:

dyskonto2

Zatem:

dyskonto3