Pokaż/Ukryj opcje strony

Dyskonto rzeczywiste proste

wartość, o jaką należy pomniejszyć przyszłą wartość (FV, ang. future value), aby otrzymać bieżącą wartość (PV, ang. present value) – przy założeniu oprocentowania prostego. Dyskontowanie proste jest działaniem odwrotnym do oprocentowania prostego.

Obliczanie dyskonta prostego:

  • PV – wartość bieżąca kapitału
  • FV – wartość przyszła kapitału
  • D – dyskonto
  • r – stopa zwrotu
  • t – liczba okresów

Dyskonto stanowi różnicę pomiędzy wartością przyszłą a wartością bieżącą:

D=FV-PV\;

Ponieważ zakładamy oprocentowanie proste, prawdziwa jest zależność:

PV=\frac {FV} {1+rt}

Po przekształceniach otrzymujemy zależność:

D = FV - \frac {FV} {1+rt} = FV \left( 1-\frac{1}{1+rt} \right) = FV \left( \frac{1+rt}{1+rt} - \frac{1}{1+rt} \right) = \frac {FVrt} {1+rt}

Zatem:

D=\frac {FVrt} {1+rt}