Pokaż/Ukryj opcje strony

Dyskonto rzeczywiste proste

wartość, o jaką należy pomniejszyć przyszłą wartość (FV, ang. future value), aby otrzymać bieżącą wartość (PV, ang. present value) – przy założeniu oprocentowania prostego. Dyskontowanie proste jest działaniem odwrotnym do oprocentowania prostego.

Obliczanie dyskonta prostego:

  • drz – wartość bieżąca kapitału
  • drz1 – wartość przyszła kapitału
  • drz2 – dyskonto
  • drz3 – stopa zwrotu
  • drz4 – liczba okresów

Dyskonto stanowi różnicę pomiędzy wartością przyszłą a wartością bieżącą:

drz5

Ponieważ zakładamy oprocentowanie proste, prawdziwa jest zależność:

drz6

Po przekształceniach otrzymujemy zależność:

drz7

Zatem:

drz8