Pokaż/Ukryj opcje strony

Data wykonania

(również data realizacji, data wygaśnięcia) na rynku finansowym jest to przyszła data lub kilka dat w których może dojść do wykonania kontraktu terminowego. Data ta zostaje ustalona w momencie podpisania kontraktu terminowego. Jest jednym z podstawowych parametrów niezbędnych do podpisania kontraktu terminowego.

Na giełdach kontrakty terminowe i opcje wygasają co miesiąc lub co 3 miesiące. Dlatego też doszło do standaryzacji oznaczeń dat wykonania.

Oznaczenia przy kontraktach terminowych:

Kontrakty terminowe
MiesiącLitera
StyczeńF
LutyG
MarzecH
KwiecieńJ
MajK
CzerwiecM
LipiecN
SierpieńQ
WrzesieńU
PaździernikV
ListopadX
GrudzieńZ
Oznaczenia przy opcjach:
Opcje
MiesiącLitera opcji kupnaLitera opcji sprzedaży
StyczeńAM
LutyBN
MarzecCO
KwiecieńDP
MajEQ
CzerwiecFR
LipiecGS
SierpieńHT
WrzesieńIU
PaździernikJV
ListopadKW
GrudzieńLX