Pokaż/Ukryj opcje strony

Covered call

jest strategią opcyjną, która polega na sprzedaży opcji kupna (call) na posiadany instrument bazowy (np. akcje lub inne papiery wartościowe). Należy ona do podstawowych i najczęściej wykorzystywanych strategii na rynku opcji (w szczególności gdy kurs instrumentu bazowego jest w tzw. trendzie bocznym).

Z jednej strony wystawienie opcji generuje dla posiadacza instrumentu bazowego dodatkowy dochód w postaci premii, pozwalający np. na ograniczenie straty (w przypadku spadku ceny instrumentu bazowego). Z drugiej strony ogranicza jego dochód (w przypadku wzrostu ceny instrumentu bazowego).
Strategia covered call jest zatem równoważna ekonomicznie ze sprzedażą opcji sprzedaży (put).

Przykład:
Inwestor posiada 500 akcji firmy XYZ o wartości 10 000$ (20$ za akcje). Sprzedaje po cenie 500$ 1 opcję kupna 500 akcji z ceną wykonania 25$. Poniższa tabela prezentuje jak zastosowanie strategii covered call wpłynie na wynik z inwestycji w zależności od poziomu akcji firmy XYZ w dniu wykonania opcji:
 

Spadek

Bez zmian

Wzrost do poziomu wykupu

Wzrost ponad poziom wykupu

Cena akcji

15$

20$

25$

30$

Cena 500 akcji

7 500$

10 000$

12 500$

15 000$

Wynik strategii

Zysk / strata na akcjach

-2 500$

-2 500$

-2 500$

-2 500$

Zysk / strata na opcji

+500$

+500$

+500$

-2 000$

Zysk / strata całkowity/a

-2 000$

+500$

+3 000$

+3 000$

Spadek kursu akcji
W przypadku spadku ceny akcji spółki XYZ do poziomu 15 $ nabywca opcji jej nie zrealizuje. W konsekwencji, inwestor poniesie stratę na akcjach w wysokości 2 500$, jednak w części zostanie ona skompensowana premią (500$), którą inwestor uzyskał w wyniku wcześniejszej sprzedaży opcji.

Brak zmian kursu akcji
W przypadku braku zmian ceny akcji spółki XYZ nabywca opcji jej nie zrealizuje. W takiej sytuacji inwestor zyska wyłącznie na premii wynikającej ze sprzedaży opcji (tj. 500$,).

Wzrost kursu akcji do poziomu wykupu
W przypadku wzrostu ceny akcji spółki XYZ do poziomu wykupu inwestor zyska na wzroście ceny akcji do poziomu 25$ oraz na premii wynikającej ze sprzedaży opcji. W konsekwencji inwestor zyska w sumie 3 000$.

Wzrost poziom wykupu
Jeżeli cena akcji spółki XYZ wzrośnie powyżej poziomu wykupu, to zysk inwestora będzie taki sam jak w przypadku wzrostu kursu akcji do poziomu wykupu (tj. 3 000$). Wynika to z faktu, że inwestor z tytułu wystawienia opcji będzie zobowiązany do sprzedaży akcji po 25$.