Pokaż/Ukryj opcje strony

Cenowa elastyczność podaży

stosunek względnej zmiany wielkości podaży do względnej zmiany ceny. Określa on, w jaki sposób ilość oferowanego na rynku dobra (wielkość podaży) będzie się zmieniała wraz ze zmianami ceny:

\text{E}_{\text{PS}} = \frac{ \mid \left( \frac {\Delta Q}{Q_{0}}\right) \mid }{ \mid \left( \frac{\Delta P}{P_{0}}\right) \mid }

gdzie:
EPS – cenowa elastyczność podaży,

\mid \left( \frac {\Delta Q}{Q_{0}}\right) \mid – względna (np. procentowa) zmiana ilości oferowanego na rynku dobra,
\mid \left( \frac{\Delta P}{P_{0}}\right) \mid – względna (np. procentowa) zmiana ceny,

P0, Q0 – cena początkowa i wielkość początkowa podaży.

ES a charakter podaży:

\text{ES} > 1 – podaż elastyczna – jednostkowa zmiana ceny wywołuje więcej niż jednostkową zmianę wielkości podaży.

0 < \text{ES} < 1 – podaż nieelastyczna – jednostkowa zmiana ceny powoduje mniej niż jednostkową zmianę wielkości podaży.

\text{ES} = 1 – podaż jednostkowa (wzorcowa, proporcjonalnie elastyczna) – jednostkowa zmiana ceny wywołuje jednostkową zmianę wielkości podaży.

\text{ES} = \infty – podaż doskonale elastyczna – dla danej ceny podaż może przyjąć dowolną wielkość.

\text{ES} = 0 – podaż doskonale nieelastyczna (sztywna) – dla różnych cen podaż przyjmuje stałą wielkość, podaż nie reaguje na zmianę ceny.