Pokaż/Ukryj opcje strony

Cenowa elastyczność podaży

stosunek względnej zmiany wielkości podaży do względnej zmiany ceny. Określa on, w jaki sposób ilość oferowanego na rynku dobra (wielkość podaży) będzie się zmieniała wraz ze zmianami ceny:

CEP

gdzie:
EPS – cenowa elastyczność podaży,

CEP1 – względna (np. procentowa) zmiana ilości oferowanego na rynku dobra,
CEP2 – względna (np. procentowa) zmiana ceny,

P0, Q0 – cena początkowa i wielkość początkowa podaży.

ES a charakter podaży:

CEP3 – podaż elastyczna – jednostkowa zmiana ceny wywołuje więcej niż jednostkową zmianę wielkości podaży.

CEP4 – podaż nieelastyczna – jednostkowa zmiana ceny powoduje mniej niż jednostkową zmianę wielkości podaży.

CEP5 – podaż jednostkowa (wzorcowa, proporcjonalnie elastyczna) – jednostkowa zmiana ceny wywołuje jednostkową zmianę wielkości podaży.

CEP6 – podaż doskonale elastyczna – dla danej ceny podaż może przyjąć dowolną wielkość.

CEP7 – podaż doskonale nieelastyczna (sztywna) – dla różnych cen podaż przyjmuje stałą wielkość, podaż nie reaguje na zmianę ceny.