Pokaż/Ukryj opcje strony

Cena realna

wskaźnik ekonomicznej rzadkości (ograniczoności) dobra obliczany na podstawie wzoru:

Cena realna = cena nominalna / wskaźnik zmiany cen w gospodarce (wskaźnik inflacji)

Posługiwanie się cenami realnymi pozwala określić, czy cena danego dobra rośnie wolniej lub szybciej niż przeciętny poziom cen innych dóbr w gospodarce. Jeżeli dobro staje się rzadsze (bardziej ograniczone), jego cena będzie rosła szybciej niż przeciętny poziom cen.

Przykład:
Cena dobra X w analizowanym okresie wzrosła z 10 do 15 zł za sztukę. Inflacja w analizowanym okresie wyniosła 20%. Nominalnie (bez uwzględniania inflacji) cena dobra X zwiększyła się o 50%:


Cena realna (skorygowana o wskaźnik inflacji) wynosi:


W ujęciu realnym cena zwiększyła się o 25%: