Pokaż/Ukryj opcje strony

Bon towarowy

dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych towarów w oznaczonym terminie, w określonym przedsiębiorstwie, w kwocie na jaką wystawiony jest dany bon. Bony towarowe emitowane są samodzielnie przez przedsiębiorstwa, w których możliwe jest zrealizowanie bonu lub przez podmioty pośredniczące, specjalizujące się w obsłudze programów kafeteryjnych dla firm. Nabywcą bonu może być osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, która następnie przekazuje kupon do osoby realizującej bon poprzez bezgotówkowe nabycie dóbr lub usług u wystawcy bonu.

Bony towarowe najczęściej kupowane są z okazji świąt, czy jubileuszy przez zakłady pracy i wydawane pracownikom.