Pokaż/Ukryj opcje strony

Bilans obrotów bieżących

część bilansu płatniczego, w której zestawiono wszystkie transakcje pomiędzy rezydentami a nierezydentami danego kraju obejmujące obroty towarowe, usługi, dochody pierwotne i wtórne.

Struktura bilansu obrotów bieżących:
- saldo obrotów towarowych,
- saldo usług (transportowe, podróże zagraniczne, pozostałe usługi),
- saldo dochodów pierwotnych (wynagrodzenia pracowników, dochody z inwestycji bezpośrednich, portfelowych i pozostałych),
- saldo dochodów wtórnych (dochody sektora rządowego i pozostałych sektorów).